Skip to main content

XXIII-ти събор на СЕПЦ

By 18/06/2022юни 16th, 2023новини

На 17 и 18 юни, 2022г в град Пловдив се проведе XXIII -тият Редовен събор на Съюза на евангелските петдесятни църкви (СЕПЦ) в България. Форумът се провежда на всеки 4 години, като този път домакин беше ЕПЦ „Св. Троица“ в Пловдив, която от миналата година се радва на нова сграда.

П-р Иван Врачев, досегашен председател на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България, откри XXIII-ия Събор с изявлението: „Ние сме съществена част от Божието дело в България.“ Той припомни Божиите милости и велики дела, извършени през изминалите четири години, като заяви, че цялата слава принадлежи на Господа. П-р Врачев цитира Римляни 11:36, където великият апостол Павел възкликва: „Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, на Него да бъде славата завинаги, амин.“
Във форума участваха над 300 делегати от 30-те района в страната. В кратък обзор на историята на Съюза, беше припомнено, че СЕПЦ в България е основан през 1928 г., а за четвърти път съборът се провежда в Пловдив, като за първи път е бил там през 1933 г.
В началото на Форума бяха прочетени няколко приветствия. Първото беше изпратено от Дирекцията по вероизповеданията и подписано от г-н Георги Кръстев.
Ръководството на Божия църква в България също беше изпратило своето приветствие, което беше прочетено пред делегатите.
Обединени евангелски църкви в България бяха представени лично от председателя на Алианса, п-р Румен Борджиев, който приветства присъстващите и пожела ползотворна работа на събора.
Пристъпи се към деловата част, в която бяха представени отчетни доклади за дейността на Съюзното ръководство и Съюзната администрация. Отчетено беше, че в Съюза има 16 621 вярващи (регистрирани членове, а не посетители), които са част от 436-те местни църкви, разпределени в 30 района в страната. Общо служителите на деноминацията са 320, от които 105 са назначени, а 215 служат доброволно.
Последва финансов доклад от главния счетоводител, Марин Маринов.
Следобедните сесии на форума включваха доклад на председателя на СКРК със съответните изказвания след него. Беше взето решение за освобождаване от отговорност на Председателя и Съюзното ръководство.
След кратка пауза, която беше време за общуване между делегатите, последваха доклади за учебната дейност на Съюза.
Гл. ас. Таня Петрова, декан на Петдесятния факултет към ВЕБИ, запозна присъстващите с работата по обучението на пастирите, служителите и доброволните сътрудници.
За дейността и успехите на библейските училища „Логос“ отчет представи Мария Тодорова, а п-р Иван Врачев запозна участниците в Събора с дейността на програмата за дистанционно обучение към Global University.
П-р Трайчо Стефанов вдъхновено говори за младежката дейност на Съюза и съответните лагери, конференции и семинари, които се провеждат редовно на регионално и национално ниво.
Младежката християнска организация към Съюза на евангелските петдесятни църкви също беше представена с доклад от нейния нов лидер Стефан Петков.
Мисионерската дейност беше отчетена от п-р Пламен Ганчев, а за хуманитарната работа на най-голямата евангелска деноминация в страната, информация изнесе п-р Веселин Йотов.
В края на петъчния ден бяха коментирани необходими промени в Устава на Съюза, с оглед на актуалната ситуация на църквите в страната и тяхното успешно ръководене. Предложени бяха промени в Устава и първи вариант за Правилник за прилагане на устава. Окончателният вариант на Правилника ще се приеме от новото съюзно ръководство.
Някои от предложените и приети промени са:
Отпада ограничението за възраст за кандидатите за председател, тъй като досега не можеше да се кандидатира пастир, навършил пенсионна възраст.
Създадена беше процедура за предсрочно прекратяване на мандата на член на ръководството.
Ще бъде възможно да се ръкополагат за пастири и служители, които не са на трудов договор към съюза.
Регламентира се статутът на помощник-пасторите и др.
В съботния ден хвалението на форума, от представители на няколко различни църкви, подготви делегатите за ползотворно и благословено време.
Беше отслужена Господня вечеря с участието на ветерана в евангелската вяра, устоял на много изпитания, п-р Младен Младенов, п-р Иван Врачев и доайена п-р Йордан Манев от Стара Загора. Група от млади пастири, помагаха в отслужването на Възпоменанието на Христовите страдания. Наличието на пастири и вярващи от цялата страна напомни за преживяването на Петдесятница, където хора от всички краища се бяха събрали, за да празнуват Божиите милости.
Пристъпи се към избиране на нов председател на Съюза, след като досегашният председател п-р Иван Врачев, заемал длъжността цели 12 години (3 последователни мандата), помоли да бъде освободен от тази отговорност.
Бяха представени кандидатурите на п-р Александър Иванов от Перник, п-р Румен Борджиев, църква Подуяне, София и п-р Татеос Нигохосян, църква „Вяра“ София.
Кандидатите представиха своята визия за бъдещето на Съюза и с това делегатите на форума можеха да съобразят своето гласуване минути по-късно.
След обсъждане на кандидатурите и чрез електронно гласуване, за председател на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България беше избран п-р Румен Борджиев.
Последва избор на ново съюзно ръководство, което след обсъждане и гласуване е в следния окончателен състав:
Татеос Харутюн Нигохосян – София
Мирослав Недков Маринов – Варна
Иван Димов Врачев – Пловдив
Боян Тодоров Митев – Сливен
Трайчо Петров Стефанов – София
Пламен Кирилов Ганчев – Русе
Людмил Александров Арсов – София
Веселин Ненов Йотов – Хасково
Христо Райнов Якимов – Несебър
Александър Станков Иванов – Перник
Избран бе и следният нов състав на ревизионната комисия към Съюза:
Юри Велинов Стоянов – Председател и членове:  Антон Илиев; Ангелина Заева; Дияна Иванова; Тодорка Господинова и Фани Огнянова.
В края на Събора новото ръководство беше благословено в молитва и предоставено на Божията благодат и благоволение с оглед на бъдещата му работа за приближаване на Божието царство. Присъстващите се разделиха с молитвен благослов, за да продължат да разнасят Христовото присъствие и благоухание по своите домове, църкви, градове и села.
На снимката по-горе: Новият председател на СЕПЦ в България, п-р Румен Борджиев и новото ръководство на Съюза.
Фотограф: Стефан Неделчев
Източник: Евангелски вестник