Skip to main content

Младежки отдел на СЕПЦ

Младежкия отдел към СЕПЦ съществува, за да мобилизираме вярващите. В църквата има водачи – както млади, така и стари – и те имат за цел да екипират Църквата, докато всички млади хора познаят Исус.

Ние работим, за да може всяко поколение, което се издига да познава Господ и делата, които Той е извършил за нас. Защо съществуваме? Ние съществуваме, за да мобилизираме Църквата, така че всеки един човек в това поколение лично да познава Исус и да Го следва!

Свържете се с Младежкия отдел