Skip to main content

за СЕПЦ БЪЛГАРИЯ

Съюзът на евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) е християнска деноминация, обединяваща петдесятни църковни общества в България. Създадена през 1928 година, организацията обединява около 500 местни църковни общности.

“В България има удивителен духовен глад!”

п-р Николай Николов1928г. България

Съюзът на евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) е българско национално християнско вероизповедание, което принадлежи към световното евангелско-протестантско движение, водещо началото си от Реформацията през XVI век, и е част от световното петдесятно движение, което възниква в началото на ХХ век. Основите на петдесятното движение в страната ни се поставят през 1920 година от мисионерите Дионисий Заплишний и Иван Воронаев, в резултат на което през 1928 година чрез дейността на п-р Николай Николов е основан Съюзът на Евангелските петдесятни църкви в България.

Към момента СЕПЦ обединява около 500 местни църкви в България.