Skip to main content
Tag

духовно израстване

Конференция за пастири и служители

Конференция на СЕПЦ за пастири и служители

By избрани, новини

От 16 до 18 май, в гр. Сливен се проведе Конференция за пастири, служители и техните съпруги от СЕПЦ, която има за цел да мотивира и подготвя водачите от СЕПЦ, а също и да подпомага общението и взаимоотношенията в Съюза.

Сред говорителите личаха имената на п-р Румен Борджиев, п-р Боян Митев, п-р Иван Врачев, п-р Мирослав Маринов, доц. д-р Стойко Петков, п-р Пламен Ганчев, п-р Христо Якимов. На конференцията присъстваха над 150 участници от всички райони на страната.

Темите включваха “Умора в служението”, “Силата на молитвата”, “Животът на църквата в границите на харизматичност и моралност”, “Ереси и небиблейски учения и практики”, “Взаимодействие с медиите и медийна грамотност”, “Отговорността ни пред Бога и човеците” и „Влиянието на бащинското сърце“. След всяка от темите имаше възможност за въпроси, дискусии и споделяне.

Конференции като тази имат за цел не само да развиват отделния водач, но и да фасилитират време за общение, споделяне и служение един на друг. В същото време, сесиите са насочени към теми, които подпомагат единството между служителите, както и насърчават стабилна духовност, ясна посока и петдесятни ценности, които да подпомагат служението и организацията на църквите в СЕПЦ.

Музикалната част на конференцията беше водена от екип от ЕПЦ Сливен, с ръководител Николай Иванов – Кайо.