Skip to main content
Category

статии

Да търсим ревностно кръщението в Святия Дух

By избрани, статии

Да търсим ревностно кръщението в Святия Дух

„В последните дни, казва Бог, ще излея Духа Си върху всички хора. Синовете и дъщерите ви ще пророкуват, младежите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища“ Деяния 2:17

Попитали един вярващ относно проблема с говоренето на езици. Той отговорил: „Няма нищо необичайно в това, което петдесятните правят днес. Ако погледнете църквата от първи век, всички автори на Новия завет са говорили на езици и Ранната църква е говорила на езици. Така че петдесятният вярващ, по своята същност възстановява ранната църква. Ние вярваме, че можем да се върнем към първата Църква. Това не означава, че правим всичко като нея, но се опитваме да имаме същата доктрина и опитност като Ранната църква.”

Кръщението в Светия Дух е специално преживяване след Спасението, което дава сила на вярващите за свидетелство и ефективно служение, точно както е било във времената на Новия завет. Това е допълнителен импулс за вярващите да бъдат ефективни свидетели за Бог. За Исус беше толкова важно, че Той каза на учениците Си да отидат и „да останете в град Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре“. (Лука 24:49)

Всеки новороден вярващ трябва ревностно да търси Господ за това изливане отгоре. Учениците трябваше да чакат в горната стая 10 дни, преди да бъдат кръстени в Духа. Помнете, това Кръщение е обещано на всеки вярващ – както тогава, така и сега. Някои могат да получат това веднага, а други трябва да продължат да търсят Господа. Божието желание и обещание е да кръсти всеки вярващ със Светия Дух.

Лука 11:13 – И така, ако вие, макар и да сте зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него!

Деяния 2:39 – Обещанието е за вас и за децата ви и за всички, които са далеч – за всички, които Господ нашият Бог ще призове.

Какво прави това кръщение в живота ти?

1. Получава Сила за свидетелство

Деяние 1:8 – Но вие ще приемете сила, след като дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен и в Ерусалим, и в цяла Юдея, и в Самария, и до края на земята.

2. Говориш смело Божието Слово

Деяния 4:31 – След като се помолиха, мястото, където се събраха, се разтърси. И всички се изпълниха със Светия Дух и смело говореха Божието слово.

3. Изграждаш своята пресвята вяра

Юда 20 – Но вие, скъпи приятели, като изграждате себе си в пресвятата си вяра и се молите в Светия Дух.

Това преживяване позволява на вярващия да бъде нещо повече от свидетел за Бог. Това всъщност ти позволява „да бъдеш напълно зависими“ от Бог.

– Зависим от Него за всеки аспект от ежедневието ти.

– Зависим от Него, за да разбереш Словото

– Зависим от Него да се молиш със сила

– Зависим от Него, за да можеш да свидетелстваш

– Зависим от Него, за да живееш свят живот в този порочен свят.

Нека усърдно търсим Господа за Кръщението в Неговия Скъпоценен Свят Дух!